Feromon Parfüm Főoldal Hogyan Működik a Feromon Parfüm Használati Utasítás Nőkhöz könyv ingyen Feromon Parfümről Gyakori Kérdések és Válaszok Feromon Parfüm Férfiaknak

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az efem.hu Webshop Általános Szerződési Feltételei

1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai

1.1 Szolgáltató adatai
Neve: COCON MÉDIA Kft.
Címe: 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 88.
Adóigazgatási azonosítószám: 13997018-2-42
Cégjegyzék száma: 01-09-883873
Bankszámlaszám: CIB Bank 10700079-45174405-51100005

1.2 A Vásárló
Aki a Webshop Szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webshop internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 A Szállító
A COCON MÉDIA Kft. által megbízott szállítmányozó cég (futárszolgálat).

2. Webshop Szerződési Feltételek célja
A COCON MÉDIA Kft. a Webshop szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webshop Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webshop Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
A Webshop Szerződési Feltételei a COCON MÉDIA Kft., és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Webshop tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 A Webshop Szerződési Feltételek közzététele
A Webshop Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

2.2 A Webshop Szerződési Feltételek hatálya
A COCON MÉDIA Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webshop Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webshop Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webshop Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webshop-szolgáltató a Webshop-szolgáltatást biztosítja.

3. A Webshop-szolgáltatás
A COCON MÉDIA Kft. a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webshop-szolgáltatást.

3.1 A Webshop-szolgáltatás területi hatálya
A Webshop-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A COCON MÉDIA Kft. azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el.

4. A Webshop Szerződés Létrejötte és módosítása


4.1 Általános jellemzők
A Szerződés a Szolgáltató Internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre. A Webshopban való vásárlás feltétele a szállítási adatok és elérhetőségek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A COCON MÉDIA Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.2 Megrendelés módosítása, törlése
A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Webshop Kapcsolat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a postázás, illetve a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.

4.3 Fizetési feltételek
A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét a Szállítónál az áruk átvételénél készpénzben teljesíti. A Szállító a készpénz átvételéről számlát ad. A COCON MÉDIA Kft. részteljesítést nem vállal, a Szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

4.4 Szállítási módok
Futárszolgálat utánvéttel
Az összeget a Vásárló az átadó futárnak fizeti, mely együttesen tartalmazza az áru(k) ellenértékét és a szállítási költséget. A szállítás díja a futárszolgálat aktuális árszabása alapján kerül megállapításra. A szállítási díjat a vásárlás befejezése előtt Webshopunk kijelzi a Vásárló számára.

4.6 Sikertelen kézbesítés
Általános kiszállítási határidőnél a Szállító három alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a COCON MÉDIA Kft.  érvénytelennek nyilvánítja és törli.

5. A Vásárló jogai és kötelezettségei
A Vásárlónak 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére bontatlanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet - Távollévők között kötött szerződésekről- értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a COCON MÉDIA Kft. videofelvételt készít. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 8 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

6. Adatvédelem, adatbiztonság

6.1 Adatvédelmi Nyilatkozat
Az efem.hu oldal üzemeltetője, a COCON MÉDIA Kft. az efem.hu oldal felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

6.1 Adatkezelés
A Felhasználók hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. A Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Kivételt képez ez alól, hogy Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait az efem.hu webshopban történő vásárlás teljesítéséhez kereskedelmi partnerei számára átadja. Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

6.2 Személyes adatok módosítása
Felhasználói számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.

6.3 Adatok egyéb célokra
Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.

6.4 Adatok hozzáférése
A Felhasználói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki. Kivételt képez ez alól, hogy Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait az efem.hu webshopban történő vásárlás teljesítéséhez kereskedelmi partnerei számára átadja.

6.5 Szolgáltatások részvétele
Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

6.6 Adatok felhasználása
A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

6.7 Elektronikus levél küldés
A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve az efem.hu webshop szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, melyek fogadásába a tagok regisztrációjukkal beleegyeznek.

6.8 Adatok biztonságos őrzése
A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

6.9 Technikai háttér
A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

6.10 Mobiltelefon hozzájárulás
A Felhasználó hozzájárul, hogy a rendeléskor megadott telefonszámra a Szolgáltató alvállalkozója; futárszolgálat, SMS-t küldjön a csomag kiszállítása napjáról, illetve a Szolgáltató a rendelés teljesítése előtt telefonon egyeztessen a Felhasználóval az adatok pontosítása céljából.

Az Ön által megadott adatokat a COCON MÉDIA Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a COCON MÉDIA Kft-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Bármilyen kérdése, problémája merül fel, forduljon hozzánk bizalommal!

COCON MÉDIA Kft.
> Levél küldés <
www.efem.hu